Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1757/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thời gian làm việc dưới 12 tháng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1757/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 26/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1757/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH HUHTAMAKI
(Đ/c: số 22, đường số 8, Việt Nam Singapore IP, Q. Thuận An, Tỉnh Bình Dương)

Trả lời công văn ngày 21/4/2010 của Công ty TNHH HUHTAMAKI Việt Nam đề nghị hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thời gian làm việc dưới 12 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 4.1, khoản 4, mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp Lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao hướng dẫn: "Quyết toán thuế thu nhập tại cơ quan chi trả thu nhập áp dụng đối với cá nhân trong năm chỉ có thu nhập duy nhất tại một nơi."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp ông Nguyễn Văn Nam làm việc từ tháng 1/2008 đến hết tháng 5/2008 sau đó nghỉ việc và không còn thuộc trách nhiệm quản lý của Công ty thì Công ty không quyết toán thay cho ông Nam, ông Nam phải trực tiếp quyết toán thuế tại cơ quan thuế.

Cuối năm khi thực hiện quyết toán thuế TNCN, đối với những cá nhân có thuế khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần nhưng không thực hiện quyết toán tại cơ quan chi trả như trường hợp ông Nam, Công ty chỉ kê tổng thu nhập và số thuế đã khấu trừ trong các tháng từ tháng 1/2008 đến hết tháng 5/2008 tại phần B Tờ khai quyết toán mẫu số 04/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Về số thuế đã khấu trừ, nếu ông Nam thực nhận khoản tiền thưởng năm 2007 vào tháng nào thì phải cộng với tiền lương của tháng đó để tính số thuế khấu trừ theo biểu thuế luỹ tiến từng phần. Do đó, tổng số thuế đã khấu trừ trong 5 tháng đầu năm 2008 của ông Nam sẽ không như ví dụ của Công ty nêu.

Để biết tổng số thuế phải nộp của ông Nam thì cá nhân ông Nam phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế trên cơ sở thu nhập tại Công ty và các thu nhập khác mà ông Nam có được.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Huhtamaki biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1757/TCT-TNCN về quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thời gian làm việc dưới 12 tháng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.803
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235