Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1757/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chi phí hợp lý

Số hiệu: 1757/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1757/TCT-PCCS
V/v: Chi phí hợp lý

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công Ty Tnhh Keppel Land Watco I

 

Trả lời công văn số 21/LD ngày 04/4/2007 của Công ty TNHH Keppel Land Watco I về xác định chi phí hợp lý đối với chi phí lãi tiền vay phải trả hàng năm, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.b.7 mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi phí hợp lý liên quan đến thuế thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

“Các khoản trả lãi tiền vay trong phạm vi mức trần lãi suất cho vay do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố đối với các khoản vay trong nước; các khoản lệ phí ngân hàng, lãi suất tiền vay trả theo hợp đồng tín dụng đã được ngân hàng nhà nước chấp nhận đối với các khoản vay ở nước ngoài”.

Tại điểm 7 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi phí liên quan đến thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế được xác định như sau:

“Chi trả lãi tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức kinh tế theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay. Chi trả lãi tiền vay của các đối tượng khác theo lãi suất thực tế khi ký hợp đồng vay, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cùng thời điểm của ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với cơ sở kinh doanh”.

Tại điểm 2 mục II phần Chính phủ Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn kê khai, khấu trừ và nộp thuế như sau:

“Trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày thực hiện thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài, bên Việt Nam lập tờ khai, xác định số thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp nhà thầu nước ngoài phải nộp (phụ lục số 02-NTNN ban hành kèm theo Thông tư này) và thực hiện nộp số thuế đã khai vào ngân sách nhà nước”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì:

Công ty TNHH Keppel Land Watco I vay vốn nước ngoài để hoạt động kinh doanh, có xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của Ngân hàng nhà nước Việt Nam thì Công ty được hạch toán vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế khoản lãi tiền vay phải trả cho nước ngoài. Trước năm 2004 lãi suất tiền vay được hạch toán vào chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế là lãi suất phải trả theo hợp đồng vay vốn nước ngoài đã được Ngân hàng nhà nước chấp nhận. Từ năm 2004 lãi suất tiền vay được hạch toán vào chi phí hợp lý trong kỳ tính thuế theo quy định tại hợp đồng vay vốn nước ngoài, nhưng tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay cùng thời điểm của ngân hàng thương mại có quan hệ giao dịch với Công ty.

Theo hướng dẫn tại điểm 2 mục II phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì bên nước ngoài phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào thời điểm bên Việt Nam thực hiện thanh toán tiền cho bên nước ngoài, do bên Việt Nam kê khai, khấu trừ và nộp hộ vào ngân sách nhà nước. Do vậy, Công ty TNHH Keppel Land Watco I kê khai, khấu trừ và nộp thuế hộ cho bên nước ngoài trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày thực hiện thanh toán lãi tiền vay cho bên nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Keppel Land Watco I được biết.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1757/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về chi phí hợp lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.468
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219