Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1756/VPCP-QHQT về ký Nghị định thư lần thứ 2 sửa đổi Nghị định thư Quy định việc thực hiện danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN (AHTN) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1756/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 19/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1756/VPCP-QHQT
V/v ký Nghị định thư lần thứ 2 sửa đổi Nghị định thư Quy định việc thực hiện danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN (AHTN)

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công Thương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 13/TTr-BTC ngày 5 tháng 02 năm 2010 về việc ký Nghị định thư lần thứ 2 sửa đổi Nghị định thư Quy định việc thực hiện danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN (AHTN), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Nghị định thư lần thứ 2 sửa đổi Nghị định thư Quy định việc thực hiện Danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN trình kèm theo công văn nêu trên của Bộ Tài chính.

2. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Nghị định thư này tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 14 tổ chức tại Việt Nam trong tháng 4 năm 2010.

3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1756/VPCP-QHQT về ký Nghị định thư lần thứ 2 sửa đổi Nghị định thư Quy định việc thực hiện danh mục Biểu thuế Hài hòa ASEAN (AHTN) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.122

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91