Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1743TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1743 TCT/ĐTNN
V/v nộp thuế GTGT của kho hàng

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2004

Kính gửi:

- Cục thuế tỉnh Bạc Liêu
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 111/CT/TTr ngày 25 tháng 5 năm 2004 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với kho hàng của đặt tại tỉnh Bạc Liêu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty TNHH Grobest & I - Mei Industrial (VN) có trụ sở chính đặt tại tỉnh Đồng Nai, đặt Kho hàng tại tỉnh Bạc Liêu là cơ sở hạch toán phụ thuộc không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, nhưng trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ, phát sinh doanh thu tại tỉnh Bạc Liêu thì phải kê khai, nộp thuế GTGT với Cục thuế tỉnh Bạc Liêu như sau:

- Công ty TNHH Grobest & I - Mei Industrial (VN) có trách nhiệm đăng ký cấp mã số thuế cho Kho hàng của mình tại tỉnh Bạc Liêu.

- Kho hàng tại tỉnh Bạc liêu sử dụng hoá đơn của Công ty TNHH Grobest & I - Mei Industrial (VN) và sử dụng tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 07C/GTGT (ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC) để kê khai, nộp thuế GTGT tại tỉnh Bạc Liêu theo tỷ lệ 2% đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5%, theo tỷ lệ 3% đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%.

- Số thuế GTGT Kho hàng đã nộp tại tỉnh Bạc Liêu được tính vào số thuế GTGT đã nộp khi Công ty TNHH Grobest & I - Mei Industrial (VN) kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế GTGT tại Văn phòng trụ sở chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bạc Liêu và Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1743 TCT/ĐTNN ngày 10/06/2004 của Tổng cục thuế về việc nộp thuế GTGT của kho hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.368

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!