Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 174/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế TNCN

Số hiệu: 174/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 174/TCT-TNCN
V/v: kê khai, nộp thuế TNCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

- Công ty Antara Koh (I) Pte. Ltd (Singapore)
- Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2006 ngày 30/11/2006 và công văn số 02/2006 ngày 18/12/2006 của Công ty Antara Koh (I) Pte. Ltd (Singapore) đề nghị về việc kê khai, nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN) cho nhân viên của Công ty tại Hà Nội. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan chi trả thu nhập trong việc khấu trừ thuế TNCN đã được quy định rõ tại Điều 17, Điều 18 Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao số 35/2001/PL-UBTVQH10 ngày 19/5/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Điều 11 Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh này: "Việc kê khai, nộp thuế thu nhập thực hiện theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Antara Koh (I) Pte. Ltd (Singapore) – là nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện một số công việc của dự án tại tỉnh Quảng Ngãi do Tổng công ty Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư - thực hiện thanh toán chi trả tiền lương, tiền công cho cán bộ, nhân viên trực tiếp từ Văn phòng Công ty tại Singapore thông qua tài khoản của Công ty mở tại Ngân hàng HSBC tại Hà Nội thì Công ty thực hiện khấu trừ tiền thuế TNCN của cán bộ, nhân viên và kê khai, nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Antara Koh (I) Pte. Ltd (Singapore), Cục thuế thành phố Hà Nội được biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 174/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế TNCN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.101
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93