Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1736TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 07/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1736TCT/TS
V/v: Vướng mắc chính sách thu về đất đai.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa

Trả lời công văn số 857/CT-THDT ngày 26/4/2005 của Cục Thuế tỉnh Khánh hòa hỏi về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu về đất đai; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tài Khoản 1, 2, 3, 4, Điều 50 Luật Đất đai năm 2003 quy định rõ: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 1, hoặc không có giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15/10/1993 được UBND xã, phường xác nhận không có tranh chấp phù hợp với quy hoạch, không phân biệt người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là người đã sử dụng trước ngày 15/10/1993 hoặc là người sử dụng đất sau ngày 15/10/1993 do nhận chuyển nhượng, thừa kế, hếin, tặng… khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Như vậy cả 2 trường hợp người chuyển nhượng quyền sử dụng đất và người nhận quyền sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993 kể cả trường hợp không có giấy tờ hợp lệ, nay nếu đất này phù hợp với quy hoạch không có tranh chấp được UBND xã, phường xác nhận thì đều không phải nộp tiền sử dụng đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất (CQSDĐ).

2. Trường hợp người chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 15/10/1993, có giấy tờ hợp lệ và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ sau ngày 15/10/1993 thì xử lý như sau:

Nếu đất đã sử dụng ổn định từ trước 15/10/1993 có giấy tờ hợp lệ thì không phải nộp tiền sử dụng đất. Các trường hợp người nhận chuyển quyền sử dụng đất từ sau ngày 1/7/1994 (ngày Luật Thuế CQSDĐ có hiệu lực thi hành) thì người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp thuế CQSDĐ.

3. Trường hợp người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/7/1994 (ngày Luật thuế CQSDĐ có hiệu lực thi hành) của người chuyển nhượng có giấy tờ hợp lệ đã được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thì cũng được xem là đã làm thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và người nhận chuyển quyền sử dụng đất không phải nộp thuế CQSDĐ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1736 TCT/TS của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thu về đất đai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.491

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!