Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 173/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt

Số hiệu: 173/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 09/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 173/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa

Trả lời công văn số 68/CV/CPHA ngày 03/11/2006 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc kê khai, nộp thuế GTGT sản phẩm trồng trọt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định: "Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường của các tổ chức, cá nhân tự sản xuất, trực tiếp đánh bắt bán ra" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương giao đất để kinh doanh, trên đất có một số diện tích cây cao su thì các sản phẩm khai thác từ cây cao su (như khai thác mủ, thanh lý cây cao su…) chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty không được kê khai, khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào đối với các hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho việc trồng và khai thác sản phẩm từ cây cao su nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa biết và thực hiện./.

 


 Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 173/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.216.93