Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1717/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất năm 2006

Số hiệu: 1717/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1717/TCT-TS
V/v: Thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1317/CT-THDT ngày 8/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc thu tiền thuê đất năm 2006, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ và Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính, yêu cầu Cục thuế các địa phương chỉ đạo để lập bộ thu tiền thuê đất trong năm theo đúng quy định. Để đôn đốc các địa phương tìm mọi biện pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu năm 2006, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1300/TCT-TS ngày 10/4/2006, trong đó có chỉ đạo các biện pháp trong việc rà soát các đối tượng thuê đất trên địa bàn, tính và lập bộ thu tiền thuê đất năm 2006; đồng thời phân tích, đánh giá khả năng thu tiền thuê đất năm 2006 về các yếu tố tăng giảm, báo cáo về Tổng cục.

Việc Cục thuế đặt vấn đề được tạm thu tiền thuê đất theo bộ 2005, cuối năm quyết toán theo hợp đồng đã được xác định lại giá là không phù hợp.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện việc lập bộ, thông báo thu tiền thuê đất năm 2006 đến đối tượng thuê theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1717/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc thu tiền thuê đất năm 2006

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209