Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1717/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1717/TCT-CS
V/v miễn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và Đan Mạch

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tổng cục Thuế nhận được công hàm của Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội đề nghị miễn thuế cho các dự án do Chương trình Phát triển Hợp tác Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch (B2D) tài trợ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo khoản 3, Điều 2 và Khoản 16.a, Điều 3 Hiệp định về những điều khoản chung và các thủ tục của việc hợp tác phát triển giữa Chính phủ Vương quốc Đan Mạch và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 25/8/1993 thì bất kỳ một cơ quan Nhà nước và một công ty nhà nước hay tư nhân cũng như bất kỳ một tổ chức dù là nhà nước hay tư nhân được hai Chính phủ Việt Nam và Đan Mạch chấp nhận và được hợp đồng với Đan Mạch đều được miễn thuế TNDN hoặc bất kỳ các loại thuế trực thu và các loại phí khác liên quan tới bất kỳ các khoản thù lao hoặc trả lương cho họ từ các quỹ hoặc nguồn ngoài Việt Nam cho công việc của họ ở Việt Nam theo thỏa thuận này. Cá nhân nước ngoài và nhân thân của họ được miễn thuế TNCN cho công việc của họ tại Việt Nam liên quan đến tiền thù lao do Đan Mạch trả.

Tại khoản 3, Điều 1 Hiệp định nêu trên quy định: “Nếu có sự khác biệt giữa Hiệp định này và các Hiệp định riêng khác thì Hiệp định sau được ưu tiên hơn”.

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đan Mạch được ký kết ngày 31/5/1995 và có hiệu lực ngày 24/4/1996, là Hiệp định được ký kết sau ngày Hiệp định về những điều khoản chung và các thủ tục của việc hợp tác phát triển giữa Việt Nam và Đan Mạch. Nếu theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần này thì, về nguyên tắc, chỉ có những đối tượng được xác định là có cơ sở thường trú tại Đan Mạch mới được xét miễn thuế thu nhập đối với một số thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Theo ý kiến của Tổng cục Thuế thì do Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đan Mạch được ký kết sau Hiệp định về những điều khoản chung và các thủ tục của việc hợp tác phát triển giữa Đan Mạch và Việt Nam, vì vậy việc xác định đối tượng được xét miễn thuế thu nhập đối với các khoản thu nhập phát sinh tại Việt Nam được thực hiện theo quy định của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Đan Mạch.

Tổng cục Thuế đề nghị Quý Bộ xem xét và có ý kiến về hiệu lực của các Hiệp định nêu trên để Tổng cục Thuế có cơ sở hướng dẫn việc thực hiện chính sách thuế đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện các dự án do Chương trình Phát triển Hợp tác Doanh nghiệp Việt Nam - Đan Mạch (B2D) tài trợ nói riêng và các dự án do Chính phủ Đan Mạch tài trợ nói chung.

Xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được sự trả lời của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1717/TCT-CS ngày 02/05/2008 về miễn thuế theo Hiệp định giữa Việt Nam và Đan Mạch do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.366

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!