Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1713/TCT-CS về kiến nghị được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập khác do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1713/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1713/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty TNHH CANON VIỆT NAM.

Trả lời công văn số 01/2010-ACC ngày 24/2/2010 của Công ty TNHH CANON VIỆT NAM kiến nghị được áp dụng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập khác Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 3; Khoản 3 Điều 18 Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN; Công văn số 5588/BTC-TCT ngày 5/5/2010 của Bộ Tài chính trả lời về một số khoản thu nhập khác có liên quan, theo đó: Trường hợp trong năm tính thuế Công ty có thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng, chênh lệch tỷ giá, thu nhập từ bán phế liệu phế phẩm thì được xử lý như sau:

+ Thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật sẽ được bù trừ với chi phí trả lãi tiền gửi, trả lãi tiền vay theo quy định. Sau khi bù trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế phần chênh lệch còn lại âm thì hạch toán vào chi phí, phần chênh lệch còn lại dương hạch toán vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế.

+ Chênh lệch tỷ giá: sẽ được bù trừ giữa lãi chênh lệch tỷ giá và lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ. Sau khi bù trừ nếu có lãi chênh lệch tỷ giá thì hạch toán vào thu nhập khác, nếu lỗ chênh lệch tỷ giá thì hạch toán vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế.

+ Thu nhập về tiêu thụ phế liệu, phế phẩm phát sinh trong quá trình sản xuất sản phẩm chính được xác định bằng (=) doanh thu bán các phế liệu phế phẩm trừ (-) đi chi phí thu hồi và chi phí tiêu thụ.

+ Về hoàn nhập các khoản dự phòng: Ngày 7/12/2009 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp và Thông tư này được áp dụng cho việc trích lập các khoản dự phòng của doanh nghiệp từ năm 2009.

Theo đó công ty có trích lập, sử dụng và xử lý hoàn nhập các khoản dự phòng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC .

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH CANON VIỆT NAM biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nôi;
- Vụ PC- BTC;
- Vụ PC- TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1713/TCT-CS về kiến nghị được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập khác do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33