Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1713/TCT-CS về việc chính sách nộp tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1713/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1713/TCT-CS
V/v Chính sách nộp tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk

Trả lời công văn số 804/CT-THNVDT ngày 07/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk hỏi về chính sách nộp tiền thuê đất do các doanh nghiệp tự nộp trước tiền thuê đất có được coi là nộp theo hình thức nộp một lần cho nhiều năm hoặc cho cả thời gian thuê. Về việc này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 269/TCT-TS ngày 15/01/2007 hướng dẫn.

Theo đó, trường hợp công ty Cổ phần Việt Nguyên và Liên hiệp xí nghiệp xây dựng Đăk Lăk nếu đã có công văn đề nghị được nộp trước tiền thuê đất với cơ quan Thuế trực tiếp quản lý (Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột) và đơn vị đã thực hiện nộp vào NSNN từ trước 01/07/2004 thì được coi là nộp tiền thuê đất một lần cho nhiều năm hoặc cho cả thời gian thuê.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra cục thể tại doanh nghiệp và cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thực hiện các thủ tục về thuế để xem xét giải quyết theo hướng dẫn trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Đăk Lăk được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế,
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1713/TCT-CS về việc chính sách nộp tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.909
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.246.85