Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1712/TCT-CS thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng tàu biển của hãng vận tải nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1712/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/05/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1712/TCT-CS
V/v thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng tàu biển của hãng vận tải nước ngoài tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Hanjin Shipping Co. Ltd.

Trả lời công văn không số đề ngày 24/3/2010 của Công ty Hanjing shipping Co.Ltd (Công ty HJS) đề nghị hướng dẫn về thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng tàu biển của hãng vận tải nước ngoài tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

I. Về quy định tại Hiệp định.

1. Hiệp định tránh đánh thuế hai lần chỉ áp dụng đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản. Như vậy, về bản chất phạm vi các sắc thuế chịu sự điều chỉnh của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần chỉ là thuế trực thu.

Căn cứ theo quy định tại Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày 20/5/1994 (Hiệp định thuế) thì các hãng tàu biển nước ngoài hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng tàu biển tại Việt Nam sẽ được miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh từ hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng tàu biển tại Việt Nam; và theo quy định tại Hiệp định thuế thì Việt Nam đã cam kết không phân biệt đối xử với các doanh nghiệp Hàn Quốc trong hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

2. Về quy định tại Điều 24 của Hiệp định thuế mà Công ty HJS đã đề cập tại công văn không số đề ngày 24/3/2010 nêu trên thì đối với trường hợp của Công ty HJS ở đây không có sự phân biệt đối xử, vì các lý do sau:

- Tất cả các doanh nghiệp tàu biển nước ngoài hoạt động trong vận tải quốc tế kinh doanh tại Việt nam được đối xử như nhau và thực hiện nghĩa vụ thuế theo văn bản quy phạm pháp luật về thuế cước;

- Theo quy định tại Hiệp định thuế, hình thức thuế áp dụng đối với doanh nghiệp vận tải biển nước ngoài chỉ giống với hình thức thuế áp dụng đối với doanh nghiệp vận tải biển Việt nam khi hai doanh nghiệp hoạt động trong cùng những hoàn cảnh như nhau;

- Do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tàu biển nước ngoài thuộc phạm vi áp dụng thuế cước của Việt Nam khác với doanh nghiệp vận tải biển Việt nam với tư cách là một pháp nhân Việt nam, phải nộp đầy đủ các loại thuế, phí khác theo quy định của pháp luật Việt nam.

II. Về quy định tại nội luật.

1. Đối tượng áp dụng Thông tư số 16/1999/TT-BTC .

Căn cứ quy định tại điểm 1 Mục II Thông tư số 16/1999/TT-BTC ngày 4/2/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng tàu biển của các hãng nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải quy định: "Thuế suất thuế cước quy định là 3%"

Căn Cứ điểm 2 Mục III Thông tư số 16/1999/TT-BTC nêu trên quy định:

"Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế

hai lần với Việt Nam thì tùy theo quy định của Hiệp định đã ký để xác định mức miễn giảm thuế cước. Trong các trường hợp này, mức thuế Thu nhập doanh nghiệp làm căn cứ xác định mức miễn giảm theo quy định của Hiệp định là 1% trong tổng mức thuế cước 3% quy định tại Thông tư này".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng tàu biển tại Việt Nam thì phần thuế cước được xác định trên tổng tiền cước vận chuyển và phần thuế trực thu là 1% (trong tổng mức thuế cước 3%) thuộc phạm vi căn cứ miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

2. Đối tượng áp dụng Thông tư số 134/2008/TT-BTC .

Căn Cứ quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam;

Căn cứ theo các quy định trên, trường hợp các hãng vận tải biển nước ngoài có hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng tàu biển tại Việt Nam thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam và áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ấn định là 2%. Trường hợp các hãng tàu biển nước ngoài hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng tàu biển tại Việt Nam thuộc nước đã ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt Nam thì phần thuế trực thu sẽ thuộc phạm vi căn cứ miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Các hãng tàu biển nước ngoài hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng tàu biển tại Việt Nam có trách nhiệm chứng minh mình thuộc đối tượng áp dụng Hiệp định thuế thông qua việc thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại điểm 2.3.3 Mục X Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Hanjin Shipping Co. Ltd được biết./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST- BTC;
- Vụ PC, HTQT(TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1712/TCT-CS thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển bằng tàu biển của hãng vận tải nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.294
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202