Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 17103/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 29/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17103/BTC-TCT
V/v: Hướng dẫn xử lý vi phạm chậm nộp bằng chuyển Khoản.

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai năm 2003; Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên & Môi trường đã ban hành Thông tư Liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC- BTNMT ngày 18/4/2005 hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ Tài chính. Qua thời gian thực hiện và sau khi thống nhất với Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc xử lý phạt hành chính về hành vi chậm nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính bằng chuyển khoản (không trực tiếp nộp tiền tại Kho bạc nhà nước) như sau:

1. Trường hợp người sử dụng đất thực hiện nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản:

Căn cứ số tiền phải nộp và địa chỉ nộp tiền ghi trên thông báo nộp tiền của cơ quan Thuế, người sử dụng đất lập bốn (4) liên "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản" gửi đến Ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản.

Nhận được "Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản" do người sử dụng đất gửi đến, Ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng đất để nộp kịp thời vào ngân sách nhà nước và thực hiện luân chuyển chứng từ theo qui định tại Điểm 5.1.1 Khoản 5 Mục I phần B Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tập trung, quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

2. Việc xử lý phạt về hành vi chậm nộp tiền vào ngân sách đối với trường hợp nộp các khoản thu từ đất bằng chuyển khoản thực hiện như sau:

a) Theo qui định của pháp luật có liên quan hiện hành thì thời hạn phải nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với các khoản thu từ đất (thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ) là không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền. Thời hạn chậm nộp tiền vào ngân sách nhà nước được tính từ ngày thứ 31 đến ngày Ngân hàng hoặc Kho bạc nhà nước trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng đất để nộp vào ngân sách nhà nước.

b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan Tài nguyên & Môi trường (gọi chung là VPĐKQSDĐ), trong quá trình kiểm tra các thủ tục hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và trước khi trả giấy chứng nhận QSDĐ cho người sử dụng đất phải kiểm tra đối chiếu giữa "ngày, tháng, năm" trên giấy báo có của Ngân hàng hoặc Kho bạc đã trích chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng đất và "ngày, tháng, năm" ghi trên thông báo nộp Thuế; Nếu phát hiện ngày trích chuyển từ tài khoản tiền gửi vượt quá thời hạn phải nộp (vượt quá 30 ngày kể từ ngày người sử dụng đất nhận thông báo) thì VPĐKQSDĐ chưa cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, đồng thời có trách nhiệm yêu cầu người SDĐ đến Kho bạc nhà nước nộp tiền phạt chậm nộp theo qui định.

c) Cơ quan Kho bạc nhà nước căn cứ vào ngày Ngân hàng trích chuyển tiền nộp NSNN trên giấy nộp tiền thực hiện tính, thu tiền phạt và cấp biên lai thu tiền phạt chậm nộp cho người sử dụng đất.

d) Sau khi nộp đủ tiền phạt, người sử dụng đất mang "Giấy nộp tiền vào NSNN" và "Biên lai thu tiền phạt" chậm nộp tiền vào NSNN cho VPĐKQSDĐ để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên & Môi trường để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Cục Thuế, Kho bạc nhà nước, Sở Tài nguyên & Môi trường các tỉnh thành phố trực thuộc TW,
- Lưu: VT, TCT (VT,TS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 17103/BTC-TCT ngày 29/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý vi phạm chậm nộp bằng chuyển khoản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.884

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.188.113
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!