Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1710TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1710TCT/PCCS
V/v: sử dụng chứng từ thu mua tinh dầu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Công ty TNHH hương liệu và gia vị Bạch Cúc

Trả lời công văn ngày 09/04/2005 của Công ty TNHH hương liệu và gia vị Bạch Cúc về việc sử dụng chứng từ thu mua tinh dầu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại Điểm 2.2, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: “Trường hợp cơ sở kinh doanh mua sản phẩm làm bằng mây, tre, cọ, dừa… của người nông dân trực tiếp làm ra; mua sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân không kinh doanh; mua đất, đá, cát, sỏi của người dân tự khai thác; mua phế liệu cửa người trực tiếp thu nhặt và một số dịch vụ của cá nhân không kinh doanh, không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định thì được lập bảng kê trên cơ sở chứng từ thanh toán của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mẫu số 01/TNDN kèm theo thông tư này”.

Tại Điểm 9.1 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/09/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 quy định: “Bãi bỏ mẫu số 01/TNDN bảng kê mua hàng háo, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không kinh doanh không có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định và thay cụm từ mẫu số 01/TNDN tại Tiết 2.2, Điểm 2, Mục III, phần B bằng cụm từ mẫu số 04/GTGT - Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn ban hành kèm theo Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính…”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH hương liệu và gia vị Bạch Cúc thu mua tinh dầu của các hộ nông dân trực tiếp sản xuất tinh dầu, không có hóa đơn thì được lập bảng kê 04/GTGT trên cơ sở chứng từ thanh toán của người bán hàng và người mua hàng (giấy biên nhận thanh toán) để làm căn cứ tính thuế TNDN.

2. Trường hợp công ty thu mua của chủ lò nấu tinh dầu, người kinh doanh thu gom thì chủ lò nấu tinh dầu, người kinh doanh thu gom phải cung cấp hóa đơn cho công ty khi bán hàng theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế: tỉnh Vĩnh phúc; TP.HCM
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1710 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc sử dụng chứng từ thu mua tinh dầu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!