Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1709/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng internet do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1709/TCT-HT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1709/TCT-HT
V/v Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3636/CT-TTHT ngày 8/4/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng internet, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại mục II phần B Thông tư số 32/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định thuế suất thuế GTGT 10% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ:...

“3.17. Dịch vụ bưu điện, bưu chính, viễn thông và internet (trừ dịch vụ bưu chính viễn thông và internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ hướng dẫn tại điểm 1.25 mục II phần A Thông tư này...

3.28. Hàng hoá không nêu tại mục II, phần A; Điểm 1,2 mục II, phần B Thông tư này...”

Căn cứ quy định trên, đối với dịch vụ bưu chính viễn thông và internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế,
- Ban PC, CS, TTTĐ
- Lưu VT, HT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1709/TCT-HT về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cung cấp dịch vụ giải trí và trò chơi trực tuyến trên mạng internet do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235