Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1707/TCT-CS về việc báo cáo sử dụng hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1707/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 02/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1707/TCT-CS
V/v Báo cáo sử dụng hoá đơn

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 120/CT-TTr ngày 05/2/2008 của Cục Thuê tỉnh Vĩnh Long về việc thời hạn nộp báo cáo sử dụng hoá đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại tiết đ, khoản 1, điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn quy định: “Hàng tháng phải báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn chậm nhất vào ngày 10 của tháng sau; hàng năm phải báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hoá đơn chậm nhất vào ngày 25 tháng 2 của năm sau với cơ quan nơi cung cấp hoặc đăng ký sử dụng hoá đơn”

Về thời hạn nộp báo cáo sử dụng hoá đơn tháng Bộ Tài chính đã có công văn số 11335/BTC-TCT ngày 23/8/2007 hướng dẫn các đơn vị sử dụng hoá đơn được nộp báo cáo sử dụng hoá đơn hàng tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo để phù hợp với thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế hàng tháng theo quy đinh tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hiện nay Tổng cục Thuế đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về in, phát hành, quản lý và sử dụng hoá đơn để trình cấp có thẩm quyền ban hành trong thời gian tới phù hợp với yêu cầu nâng cao tính tự chủ cho doanh nghiệp và phù hợp với Luật Quản lý thuế. Trong khi chờ đợi sửa đổi yêu cầu Cục Thuế chỉ đạo công tác báo cáo quyết toán hoá đơn theo quy định tại tiết đ, khoản 1, Điều 9 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế,
- Ban PC, HT, TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1707/TCT-CS về việc báo cáo sử dụng hoá đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.978
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235