Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1700/TCT-KK về việc xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Công ty TNHH-TM Lim Hồng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1700/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 29/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1700/TCT-KK
V/v xử lý hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH-TM Lim Hồng

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

Trả lời công văn số 1340/CT-KTra ngày 27/7/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Thuận về việc xử lý thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi chuyển địa điểm trụ sở của Công ty TNHH-TM Lim Hồng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 2 và Điểm 3, Mục III, Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) thì đối tượng được hoàn thuế GTGT có trách nhiệm: “Bổ sung hoặc giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế trong trường hợp hồ sơ không rõ ràng, không đầy đủ”; “Gửi hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Mục II Phần này đến cơ quan Thuế; lưu giữ đầy đủ tại cơ sở các hồ sơ khác liên quan đến hoàn thuế, khấu trừ thuế; cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ và hồ sơ có liên quan làm cơ sở xác định số thuế GTGT được hoàn khi cơ quan Thuế yêu cầu thanh tra hoàn thuế tại cơ sở”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và báo cáo của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 1281/CT-KK&KTT ngày 31/01/2008 (bản photocopy gửi kèm theo), trường hợp Công ty TNHH-TM Lim Hồng có hồ sơ đề nghị hoàn số tiền thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết do chuyển trụ sở chính từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Thuận thì Cục Thuế tỉnh Bình Thuận thực hiện xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định. Tuy nhiên, để có căn cứ xét hoàn số tiền thuế GTGT đầu vào đề nghị hoàn nêu trên, ngoài hồ sơ hoàn thuế theo quy định thì Cục Thuế phải đề nghị Công ty bổ sung các tài liệu như sau:

- Cung cấp đủ tài liệu để xác định Công ty TNHH-TM Lim Hồng đăng ký kinh doanh lần đầu có trụ sở chính tại số 49 Lê Quốc Hưng, phường 12, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH-TM Lim Hồng đăng ký kinh doanh lần đầu có trụ sở chính tại 149X17 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh (trước đây) là một Công ty.

- Cung cấp đủ hồ sơ, chứng từ, tài liệu liên quan đến số thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi Công ty chuyển trụ sở chính từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bình Thuận là 110.670.736 đồng để Cục Thuế có căn cứ kiểm tra trước khi hoàn thuế (do đây chỉ là số liệu Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh xác nhận theo số liệu Công ty kê khai với Cục Thuế).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bình Thuận biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Ban: PC, CST, TTTĐ
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1700/TCT-KK về việc xử lý hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Công ty TNHH-TM Lim Hồng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66