Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1700/TCT-CS về hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1700/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/05/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1700/TCT-CS
V/v hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC.

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp than- Khoáng sản Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1254/TKV-KT ngày 24/3/2011 của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam (Tập đoàn) và công văn số 2073/CT-HCQTTVAC ngày 31/3/2011 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về hoá đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC. Về vấn đề này, sau khi có ý kiến của Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3, điểm 4 Điều 9 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“3. Hoá đơn mẫu là bản in thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hoá đơn giao cho người mua loại được phát hành, có số hoá đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu” trên tờ hoá đơn

4. Thông báo phát hành hoá đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hoá đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành. Thông báo phát hành hoá đơn gồm cả hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hoá đơn để bán hàng hoá, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hoá đơn.

Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hoá đơn của tổ chức thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp”.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Tập đoán công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đặt in hoá đơn theo hướng dẫn tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên và cấp phát cho các đơn vị trong Tập đoàn để sử dụng thì từng đơn vị thuộc Tập đoàn phải gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp; các đơn vị thuộc Tập đoàn (bao gồm cả các công ty thành viên và chi nhánh của các công ty thành viên) được sử dụng 1 số hoá đơn đầu tiên mà đơn vị đã nhận để thực hiện thông báo phát hành hoá đơn với cơ quan thuế. Trên hoá đơn dùng làm mẫu gạch bỏ số thứ tự đã in sẵn và đóng chữ “mẫu” để làm hoá đơn mẫu, các hoá đơn dùng làm hoá đơn mẫu không phải thực hiện thông báo phát hành (không kê khai vào số lượng hoá đơn phát hành tại Thông báo phát hành hoá đơn).

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC – BTC; Vụ TVQT (AC);
- Vụ PC – TCT (2);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAX
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1700/TCT-CS
Ref: invoices according to the Circular No. 153/2010/TT-BTC

Hanoi, May 18, 2011

 

To: Vietnam National Coal, Mineral Industries Holding Corporation Limited

General Departments of Tax received the Official Dispatch No, 1254/TKV-KT dated March 24, 2011 of the Vietnam National Coal, Mineral Industries Holding Corporation Limited (Corporation) and the Official Dispatch No. 2073/CT-HCQTTVAC dated March 31, 2011 of the Tax Department of Thua Thien Hue Province on invoices according to the Circular No. 153/2010/TT-BTC. To this problem, after receiving opinions from the Department of Tax Policy (the Ministry of Finance) and reporting to the Ministry of Finance, the General Department of Tax suggest following points:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1700/TCT-CS về hoá đơn theo thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.592

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.5.103