Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1696/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Số hiệu: 1696/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1696/TCT-TS
V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Ông Hoàng Đình Phượng
Trú tại Đội 9, An Bình, Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị)
 - Cục thuế tỉnh Quảng Trị

 

Trả lời đơn thư ngày 10/3/2006 của ông Hoàng Đình Phượng (trú tại Đội 9, An Bình, Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị) kiến nghị về việc thu tiền sử dụng đất đối với gia đình ông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 1 (a và b), Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân như sau:

"Diện tích đất đối với hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được xác định theo quy định sau:

a) Diện tích đất ở là diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;

b) Trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu chuyển Mục đích từ đất vườn, ao sang đất ở thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 80 của Nghị định này; hộ gia đình, cá nhân không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ở được xác định lại và diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất".

- Tại Khoản 2, Điều 87 Luật Đất đai năm 2003 quy định: "Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao được hình thành trước ngày 18/12/1980 và người đang sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật này thì diện tích đất vườn ao đó được xác định là đất ở".

Căn cứ các quy định trên, trường hợp ông Phượng có thửa đất ở có vườn, ao sử dụng từ trước ngày 18/12/1980 và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó có một phần đất ở, còn lại là đất vườn, ao) trước ngày Nghị định số 181/2004/NĐ-CP nêu trên có hiệu lực thi hành, nay ông Phượng chuyển quyền sử dụng một phần diện tích đất vườn nêu trên cho người khác, sau đó xin phép chuyển Mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở đối với phần diện tích vườn chuyển quyền sử dụng đất thì diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 87 của Luật Đất đai không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch giữa diện tích đất ở được xác định lại và diện tích đất ở ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổng cục Thuế thông báo để ông Hoàng Đình Phượng biết và liên hệ với Cục thuế tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn, giải quyết cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục QLCS, TTr Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1696/TCT-TS ngày 11/05/2006 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.353

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.204
server250