Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16942/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 12/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16942/BTC-TCHQ
V/v thể thức văn bản

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp

Bộ Tài chính nhận được công văn số 129/KTrVB ngày 5/10/2007 của Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp về thể thức công văn số 10747/BTC-TCHQ ngày 13/8/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý miễn thuế nhập khẩu cho nguyên liệu, máy móc nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị cháy trước ngày 1/7/2007, về việc này Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3189/VPCP-KTTH ngày 12/6/2007, ngày 13/8/2007 Bộ Tài chính có công văn số 10747/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu bị cháy không còn giá trị sử dụng phát sinh trước 1/7/2007. Đây là một công văn giải quyết một vụ việc cụ thể đã xảy ra trước khi có hướng dẫn và mang tính tác nghiệp, không phải tính quy phạm nên không thể ban hành Thông tư, Chỉ thị hoặc Quyết định (văn bản quy phạm chỉ có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo); việc gửi cho các Bộ, UBND các tỉnh, thành phố … là để mang tính minh bạch, không tạo cơ chế xin cho.

Trong báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ giao cơ quan hải quan phối hợp cơ quan thuế kiểm tra, vì thuế thuộc lĩnh vực chuyên môn trong Bộ Tài chính, do đó đề nghị Bộ Tư pháp cân nhắc lại việc cho rằng Bộ Tài chính chưa lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

- Bộ Tài chính xin ghi nhận ý kiến của Cục kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp để thực hiện trong quá trình ban hành văn bản trong thời gian tới.

Bộ Tài chính có ý kiến trên để Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST
- Lưu VT, TCHQ.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16942/BTC-TCHQ ngày 12/12/2007 về thể thức văn bản do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.660

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!