Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1686/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 29/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1686/TCT-TNCN
V/v chính sách ưu đãi giảm thuế TNCN cho cá nhân làm việc tại khu kinh tế Dung Quất

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản ý dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 81/LDDQ – TCKT ngày 5/4/2008 của Ban quản ý dự án nhà máy lọc dầu (QLDA NMLD) Dung Quất về chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của cá nhân làm việc tại Khu kinh tế Dung Quất. về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn sô 1219/TCT-TNCN ngày 25/3/2008 hướng dẫn cụ thể.

Căn cứ Điều 15 nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao thì trường hợp các cá nhân thuộc Ban QLDA làm việc ngoài KKT Dung Quất không thuộc đối tượng xét miễn, giảm thuế TNCN.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Ban QLDA NMLD Dung Quất biết và thực hiện theo nội dung tại công văn số 1219/TCT-TNCN ngày 25/3/2008 nêu trên của Tổng cục Thuế./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi
- Ban PC, HT, TTTĐ, CS
- Lưu VT, TNCN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1686/TCT-TNCN ngày 29/04/2008 về việc chính sách ưu đãi giảm thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm việc tại khu kinh tế Dung Quất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117