Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1679 TCT/CS ngày 18/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN

Số hiệu: 1679TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 18/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1679 TCT/CS
V/v Miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

 

Trả lời Công văn số 251/CT/NQD ngày 5/3/2002 của Cục thuế tỉnh Bình Định về việc miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Theo hướng dẫn tại Điểm 1d, Mục I, Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: “Những cơ sở đã thành lập trước đây nay chia, tách..., nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung mặt hàng, ngành nghề vào giấy phép kinh doanh không thuộc đối tượng được xét miễn thuế, giảm thuế như cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ mới thành lập”. Vì vậy, doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh thương mại nay đăng ký bổ sung vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành sản xuất, xây dựng sẽ không được miễn, giảm thuế TNDN như cơ sở sản xuất kinh doanh mới thành lập.

2/ Trường hợp Công ty kinh doanh thương mại, sau một thời gian lập dự án đầu tư thành lập nhà máy sản xuất chế biến hàng xuất khẩu (Nhà máy là đơn vị phụ thuộc của Công ty) và dự án đầu tư đáp ứng điều kiện ưu đãi đầu tư quy định tại điều 15, điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế đối với dự án đầu tư mở rộng, đầu tư chiều sâu. Việc thực hiện ưu đãi về thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc miễn giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế được biết và thực hiện.

 

KT/ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1679 TCT/CS ngày 18/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.214
DMCA.com Protection Status