Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu ô tô vận chuyển hành khách nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP

Số hiệu: 1673/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1673/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu ô tô chở khách nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo NĐ số 51/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan thành phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 325/HQHN ngày 22/2/2006 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc thuế nhập khẩu ô tô vận chuyển hành khách nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 09/3/2006, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 927/TCHQ-KTTT trao đổi với Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu ô tô vận chuyển hành khách từ 28 chỗ ngồi trở lên nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ;

Căn cứ công văn số 1610/BTM-KHĐT ngày 15/3/2006 của Bộ Thương mại; Công văn số 66/PTDN-TH ngày 23/3/2006 của Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện như sau:

Theo quy định tại Điều 26, Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ, thì chỉ được miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ), trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định. Trường hợp của Công ty TNHH Đá quý Thế giới, được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cấp Giấy ưu đãi đầu tư thực hiện dự án xây dựng khu du lịch, dịch vụ Tam Đảo, nhập khẩu xe ô tô chở khách từ 28 đến 46 chỗ để tạo tài sản cố định là loại xe trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu, do vậy phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

Yêu cầu, Cục Hải quan thành phố Hà Nội tiến hành truy thu thuế nhập khẩu đối với số xe ô tô nhập khẩu của Công ty TNHH Đá quý Thế giới theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 2861/CNƯĐĐT ngày 18/8/2004 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1673/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu ô tô vận chuyển hành khách nhập khẩu để tạo tài sản cố định theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182