Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 167 TCT/ĐTNN ngày 28/01/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định chi phí hợp lý của công ty PEPSICO Việt Nam

Số hiệu: 167 TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 167 TCT/ĐTNN
V/v xác định chi phí hợp lý của Cty PEPSICO Việt Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
 - Cục thuế tỉnh Quảng Nam
 - Công ty nước giải khát quốc tế PEPSICO Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7999/CT-ĐTNN ngày 23/7/2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, văn thư không số đề ngày 14/82003 của Công ty nước giải khát quốc tế PEPSICO Việt Nam (Công ty PEPSICO), công văn số 585 CT/NQD ngày 18/9/2003 của Cục thuế tỉnh Quảng Nam về việc hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty PEPSICO khoản thanh toán bù phí gia công theo hợp đồng gia công ký với Công ty TNHH thực phẩm chế biến Á châu (Công ty AFC). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với hoạt động gia công từ năm 1997 đến hết năm 1998:

- Điều 35 Luật thuế lợi tức năm 1990 có quy định: các trường hợp phát hiện có sự khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm truy thu, truy hoàn trong thời hạn 03 năm kể từ ngày khai man, trốn thuế hoặc nhầm lẫn về thuế.

- Căn cứ theo quy định trên, tính đến thời điểm năm 2003, nếu Công ty PEPSICO không có hoá đơn đối với khoản thanh toán bù phí của năm 1997 và năm 1998 theo hợp đồng gia công ký với Công ty AFC thì không xem xét và tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty PEPSICO như Cục thuế thành phố hoặc đã giải quyết. Nếu Công ty AFC đã tính khoản thanh toán bù phí này vào thu nhập khác của Công ty và thực hiện quyết toán thuế năm 1997, 1998 thì không xem xét, điều chỉnh lại.

2. Đối với hoạt động gia công từ năm 1999 cho đến hết năm 2003:

- Khoản doanh thu gia công của Công ty AFC theo thoả thuận tại hợp đồng ký với Công ty PEPSICO ngày 12/6/1996 là doanh thu được xác định dựa trên sản lượng gia công thực tế và đơn giá gia công đã nêu trong hợp đồng (6.000 đồng /két). Đây là chi phí gia công được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty PEPSICO. Công ty AFC phải có đầy đủ chứng từ xác nhận sản lượng đã gia công từ năm 1999 đến hết năm 2003.

- Khoản thanh toán bù phí của Công ty PEPSICO cho Công ty AFC là khoản hỗ trợ để đảm bảo tính độc quyền, không được coi là chi phí gia công và không tính vào chi phí hợp lệ của Công ty PEPSICO khi xác định thuế TNDN. Trường hợp nếu Công ty AFC đã thực hiện quyết toán thuế và tính khoản thanh toán bù phí này vào thu nhập khác của Công ty thì không điều chỉnh lại. Đề nghị Cục thuế tỉnh Quảng Nam kiểm tra và thông báo cụ thể bằng văn bản cho Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết.

3. Đối với hoạt động gia công từ năm 2004 cho đến khi kết thúc thời hạn theo hợp đồng gia công:

Công ty PEPSICO và Công ty AFC phải xác định rõ đơn giá gia công trong trường hợp sản lượng gia công dưới 3,5 triệu két/năm. Doanh thu gia công được xác định trên cơ sở sản lượng gia công thực tế và đơn giá gia công theo thoả thuận. Công ty AFC khi nhận doanh thu gia công phải thực hiện xuất hoá đơn theo quy định và giao cho Công ty PEPSICO để làm căn cứ hạch toán chi phí gia công này khi xác định thu nhập và thuế TNDN.

Từ năm 2004, các quy định về thuế GTGT và thuế TNDN được thực hiện theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN được thông báo qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XI (năm 2003) và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục thuế tỉnh Quảng Nam, Công ty PEPSICO Việt Nam biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 167 TCT/ĐTNN ngày 28/01/2004 của Tổng cục thuế về việc xác định chi phí hợp lý của công ty PEPSICO Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.327
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250