Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 167/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ đăng kiểm tàu nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 167/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 167/TCT-CS
V/v Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ đăng kiểm tàu nước ngoài tại Việt Nam.

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3050/CT-TNCN ngày 16/06/2011 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh và công văn số 1207/ĐKVN-TC ngày 23/08/2011 của Cục Đăng kiểm Việt Nam hỏi về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ đăng kiểm cho tàu nước ngoài tại Việt Nam (trừ các phương tiện thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam). Sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Tại Điểm 1.1.b, Mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% như sau:

“b) Dịch vụ xuất khẩu bao gồm dịch vụ được cung ứng trực tiếp cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan.

Tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, không phải là người nộp thuế giá trị gia tăng tại Việt Nam;

Cá nhân ở nước ngoài là người nước ngoài không cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ở ngoài Việt Nam trong thời gian diễn ra việc cung ứng dịch vụ;”

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Đăng kiểm Việt Nam tại công văn số 1207/ĐKVN-TC ngày 23/8/2011 thì trong hoạt động đăng kiểm tàu biển, công trình biển, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã ký thỏa thuận với 23 tổ chức đăng kiểm lớn trên thế giới về việc kiểm tra lẫn nhau và phân chia phí kiểm tra theo thỏa thuận; trên cơ sở thỏa thuận ký với các Cơ quan Đăng kiểm nước ngoài về việc ủy quyền Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện dịch vụ đăng kiểm cho các tàu biển nước ngoài thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại khu vực cảng Việt Nam (trừ các phương tiện thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam), sau khi nhận được đơn đề nghị kiểm tra của tàu biển mang cấp nước ngoài có chữ ký của chủ tàu và cơ quan đăng kiểm nước ngoài, các Chi cục Đăng kiểm cung cấp dịch vụ đăng kiểm cho tàu biển của tổ chức ở nước ngoài nếu đáp ứng điều kiện chứng từ thanh toán phí dịch vụ đăng kiểm qua ngân hàng của tổ chức ở nước ngoài thì dịch vụ đăng kiểm cho các tàu biển nước ngoài chạy chặng quốc tế tại khu vực cảng Việt Nam (trừ các phương tiện thuộc sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam) được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Đăng kiểm Việt Nam và Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT (1);
- Trang Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 167/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ đăng kiểm tàu nước ngoài tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.100
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238