Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 167/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 13/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 167/TCT-CS
V/v vướng mắc về sử dụng hoá đơn theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 7337/CT-TTHT ngày 30/11/2010 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nêu vướng mắc trong việc thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1.Về việc đặt in hóa đơn của hộ, cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:

Tại Khoản l, Điều 8 Chương II Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng được tạo hóa đơn đặt in:

“a) Tổ chức kinh doanh; hộ và cá nhân kinh doanh có mã số thuế (không bao gồm hộ, cá nhân nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp) được tạo hoá đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh các dịch vụ như Massage, giữ xe, . . . thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu không thuộc đối tượng được tạo hóa đơn đặt in. Các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu thuộc đối tượng được mua hóa đơn đặt in của cơ quan thuế.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng mỗi lần thì các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu phải lập hóa đơn.

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới 200.000 đồng mỗi lần thì các hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. Các hộ, cá nhân kinh doanh nói trên có thể sử dụng các loại vé như vé Massage, vé giữ xe, . . . để giao cho khách hàng (nhưng các loại vé trên không phải phải là hóa đơn), đồng thời phải lập bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ và hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê theo quy định tại Điều 16, Chương III Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên.

2. Về việc thay đổi hình thức trình bày trên hóa đơn mẫu của doanh nghiệp:

Nội dung này đã được trả lời cụ thể trong Câu hỏi 6 của công văn số 5132/TCT-CS ngày 15/12/2010 của Tổng cục Thuế.

3. Về việc sử dụng hoá đơn của đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo:

Nội dung này đã được trả lời cụ thể trong Câu hỏi 9 của công văn số 5132/TCT-CS ngày 15/12/2010 của Tổng cục Thuế.

4. Đối với những nội dung chưa có hướng dẫn cụ thể, Tổng cục Thuế đang tổng hợp để có công văn hướng dẫn chung.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ PC-TCT(2);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 167/TCT-CS ngày 13/01/2011 vướng mắc về sử dụng hoá đơn theo Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.123

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!