Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1667TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1667TCT/PCCS
V/v: trả lời c/s thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 85 CT/THDT ngày 19/1/2005 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên hỏi về việc khấu trừ thuế đầu vào của TSCĐ và hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về khấu trừ thuế đầu vào của tài sản cố định:

Tại Điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: “Đối với tài sản cố định, vật tư, hàng hoá mua vào sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT đã được khấu trừ thuế đầu vào nay chuyển sang sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc sử dụng cho Mục đích khác thì cơ sở phải hoàn lại thuế GTGT của TSCĐ đã khấu trừ. Số thuế GTGT hoàn lại được tính trên giá trị còn lại (chưa có thuế GTGT) của tài sản cố định”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty có đóng mới tàu biển làm tài sản cố định sử dụng kinh doanh vận tải biển nội địa thuộc đối tượng chịu thuế GTGT đã được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào theo hoá đơn mua TSCĐ, nay Công ty sử dụng tàu này để vận tải biển quốc tế thì phải hoàn thuế GTGT của TSCĐ đã khấu trừ. Số thuế GTGT hoàn lại được tính trên giá trị còn lại (chưa có thuế GTGT) của tài sản cố định.

2) Về hoàn thuế GTGT:

Tại Điểm 3 Mục I Phần E Thông tư số 120/2003/TT-BTC có quy định: “Cơ sở kinh doanh có hành vi gian lận trong kê khai khấu trừ thuế, hoàn thuế không được khấu trừ, hoàn thuế đối với số thuế GTGT kê khai gian lận; trường hợp đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế thì cơ quan thuế phải thu hồi số thuế gian lận đã hoàn; số thuế GTGT của hồ sơ đề nghị haòn thuế sau khi đã loại trừ số thuế GTGT kê khai gian lận, cơ sở kinh doanh phải kết chuyển sang kỳ kê khai nộp thuế sau để bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cơ quan thuế kiểm tra hồ sơ hoàn thuế của cơ sở kinh doanh không đủ Điều kiện để được hoàn thuế theo quy định thì sẽ không được hoàn thuế. Số thuế GTGT theo hồ sơ đề nghị hoàn thuế sau khi loại trừ số thuế GTGT không được khấu trừ hoặc hoàn thuế được chuyển sang kỳ kê khai nộp thuế GTGT tiếp sau để bù trừ vào số thuế GTGT phải nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1667 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế đầu vào của TSCĐ và hoàn thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.810

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!