Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1667/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi TNDN và thuế suất thuế GTGT

Số hiệu: 1667/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1667/TCT-DNK
V/v: Ưu đãi TNDN và thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hồng Hiệp
Đ/c: Tổ 8, Ấp Ninh Thuận, Xã Bầu Năng, Huyện Dương Minh Châu

 

Trả lời công văn số 01/CV-HH ngày 08/03/2006 của Công ty hỏi về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN và thuế suất thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN.

Theo quy định tại Điểm 1.2 và Điểm 1.3, Mục III, Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì: Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A hoặc sử dụng nhiều lao động thì được miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 03 năm tiếp theo. Nếu dự án đầu tư thuộc ngành nghề, lĩnh vực A đồng thời sử dụng nhiều lao động thì thời gian giảm thuế được kéo dài thêm hai năm (được giảm 50% trong 5 năm).

Trường hợp Công ty TNHH Hồng Hiệp hoạt động ngành nghề, lĩnh vực A, số lượng lao động sử dụng là 20 người nhưng địa bàn hoạt động không thuộc danh mục B hoặc C, căn cứ quy định nêu trên, Công ty TNHH Hồng Hiệp chỉ được miễn thuế 02 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 3 năm tiếp theo.

2. Về thuế suất thuế GTGT.

Tại Điểm 2.21, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: Mức thuế suất thuế GTGT 5% áp dụng với sản phẩm cơ khí (trừ cơ khí tiêu dùng) bao gồm: "Các loại máy móc thiết bị… kết cấu dầm cầu, khung kho và sản phẩm kết cấu bằng kim loại;…"

Tại Điểm 3.14, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính nêu trên thì: hoạt động xây dựng, lắp đặt áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường hợp Công ty TNHH Hồng Hiệp ký hợp đồng với Công ty XD và PT Đô thị Tây Ninh để thi công lắp đặt "Sạp bán hàng tầng lầu 1" – là một hạng mục trong công trình xây dựng Trung tâm thương mại Long Hoa, Tây Ninh. Nếu sạp bán hàng do Công ty TNHH Hồng Hiệp thi công là sản phẩm kết cấu hoàn toàn bằng kim loại, lắp đặt theo phương thức tính trọn gói trong giá bán hàng hóa thì áp dụng thuế suất theo mặt hàng bán ra là 5%. Trường hợp trong hợp đồng xác định rõ giá bán sản phẩm và giá dịch vụ lắp đặt thì áp dụng thuế suất riêng đối với sản phẩm và thuế suất của dịch vụ lắp đặt.

3. Về ưu đãi miễn, giảm thuế theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Theo quy định tại Điểm 1 Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 50/GCN-CT ngày 30/9/2003 của UBND tỉnh Tây Ninh cấp cho Công ty TNHH Hồng Hiệp thì: Công ty TNHH Hồng Hiệp chỉ được hưởng các ưu đãi về thuế TNDN đối với hoạt động đầu tư sản xuất máy công cụ; máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đóng sửa chữa tầu, thuyền. Các hoạt động khác không được ưu đãi miễn, giảm thuế. Công ty phải hạch toán riêng kết quả hoạt động SXKD của hoạt động được hưởng ưu đãi thuế để làm căn cứ xác định số thuế TNDN được miễn, giảm.

Do đó, doanh thu từ hợp đồng thi công "Sạp bán hàng tầng lầu 1" tại Trung tâm thương mại Long Hoa – Tây Ninh không được ưu đãi miễn, giảm thuế.

Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VT, Ban DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1667/TCT-DNK của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi TNDN và thuế suất thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.210

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34