Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 16617/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16617/BTC-TCT
V/v áp dụng Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
(Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1163/DKQN-TM ngày 26/08/2011 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (sau đây gọi tắt là Công ty PTSC Quảng Ngãi) đề nghị được áp dụng chính sách thuế GTGT theo Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn phạm vi áp dụng thủ tục gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp như sau:

"1. Cơ sở kinh doanh thành lập mới từ dự án đầu tư đang trong giai đoạn đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt động, cơ sở kinh doanh đang hoạt động có dự án đầu tư (xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất) thực hiện nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định thì được lựa chọn áp dụng gia hạn nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu và hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư này nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Cơ sở kinh doanh đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề); có con dấu theo đúng quy định của pháp luật lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh;

- Có tổng giá trị thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định từ 200 tỷ đồng trở lên.

- Dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT hoặc dự án đầu tư vừa sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT, vừa sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT."

Theo trình bày của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (sau đây gọi tắt là Công ty PTSC Quảng Ngãi) tại công văn số 1163/DKQN-TM ngày 26/08/2011 và công văn số 1774/DKQN-TM ngày 16/09/2011, Công ty PTSC Quảng Ngãi là đơn vị tổng thầu (hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay) của Dự án đầu tư bổ sung 02 bể chứa dầu thô thuộc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (theo Nghị quyết số 6301/NQ-DKVN ngày 19/08/2009 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương chỉ định PTSC liên danh với tư vấn thiết kế làm tổng thầu Dự án) do Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (sau đay gọi tắt là Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn) làm chủ đầu tư; Công ty PTSC Quảng Ngãi thay mặt chủ đầu tư chịu trách nhiệm nhập khẩu thiết bị, vật liệu phục vụ Dự án và chịu các khoản thuế ở khâu nhập khẩu có liên quan; giá trị phần vật tư thiết bị trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu phục vụ Dự án có giá trị khoảng trên 223.000.000.000 VND (Hai trăm hai mươi ba tỷ đồng), Công ty PTSC Quảng Ngãi là người nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu và thực hiện kê khai, khấu trừ đối với chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì Công ty PTSC Quảng Ngãi được lựa chọn gia hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính cho toàn bộ thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải và vật tư xây dựng đồng bộ theo dây chuyền nhập khẩu.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC biết./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 16617/BTC-TCT ngày 06/12/2011 về việc áp dụng Thông tư số 92/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.695

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251