Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1661/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn thuế nhập khẩu lô hàng sách của Trường Đại học Seattle (Hoa Kỳ) gửi tặng

Số hiệu: 1661/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1661/TCHQ-KTTT
V/v: Miễn thuế NK hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Kp6, Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 579/ĐHQG-QHQT ngày 03/4/2006 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh về việc xin miễn thuế nhập khẩu lô hàng sách của Trường Đại học Seattle (Hoa Kỳ) gửi tặng. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết 4.2.1, điểm 4.2, khoản 4, mục II phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; thì:

Trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức Việt Nam có giá trị hàng hóa không vượt quá 30 (ba mươi) triệu đồng thì được xét miễn thuế; Thẩm quyền giải quyết là Cục Hải quan địa phương (nơi đơn vị mở tờ khai nhập khẩu) xem xét và ra quyết định miễn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1661/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin miễn thuế nhập khẩu lô hàng sách của Trường Đại học Seattle (Hoa Kỳ) gửi tặng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.153

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209