Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 166/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý nợ thuế

Số hiệu: 166/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 08/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 166/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:

 

Công ty TNHH Showpla Việt Nam
(Địa chỉ: Số 10, Đường 9A, Khu Công nghiệp Biên hòa 2, Tỉnh Đồng Nai)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 430/2006/XNK ngày 08/12/2006 của Công ty TNHH Showpla Việt Nam về việc xóa cưỡng chế thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở hồ sơ do Công ty TNHH Showpla nộp kèm theo Công văn (gồm bản sao các Tờ khai số 10/NK/KD-TC/VISP ngày 06/09/2006, số 14/NK/KD-TC/VISP ngày 05/10/2006, các Giấy nộp tiền vào Ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản số 19298 ngày 03/10/2006, số 18312 ngày 01/11/2006 và xác nhận của Chi cục Hải quan KCN Việt Nam – Singapore)

Sau khi kiểm tra và hiệu chỉnh số liệu trên chương trình kế toán 559, đến ngày 05/01/2007, Tra cứu trên chương trình kế toán 559, Công ty TNHH Showpla – MST: 3600253135 không còn nợ các khoản thuế của Tờ khai số 10/NK/KD-TC/VISP ngày 06/09/2006 và Tờ khai số 14/NK/KD-TC/VISP ngày 05/10/2006 mở tại Chi cục Hải quan KCN Việt Nam – Singapore thuộc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Việc áp dụng thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với Công ty thực hiện theo quy định tại điểm 1, điểm 2, Mục III, phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Showpla được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 166/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Xử lý nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.415
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192