Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1641/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về thuế TNDN đối với phí phục vụ du lịch

Số hiệu: 1641/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1641/TCT-DNNN
V/v: Thuế TNDN đối với phí phục vụ du lịch

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Khách Sạn Sài Gòn

 

Trả lời công văn số 66/SGH/KT/06 ngày 22/12/2006 và công văn số 20/SGH/KT ngày 28/3/2007 của Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn về việc quy định nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) trên thu phí phục vụ du lịch theo công văn số 3952 TC/TCT ngày 11/8/1999 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Một lần nữa Tổng cục Thuế khẳng định:

Kể từ ngày 01/01/1999 Thông tư số 11/TC/CĐKT ngày 08/02/1996 của Bộ Tài chính hướng dẫn hạch toán việc thu và sử dụng phí phục vụ ngành du lịch không còn hiệu lực thi hành. Các khoản thu của doanh nghiệp kể cả khoản thu phí phục vụ du lịch đều phải thực hiện theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn Luật.

Tại điểm 12 Mục IV Phần B Thông tư số 99/1998/TT-BTC ngày 14/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế khác, bao gồm:

“Các khoản thu nhập liên quan đến việc tiêu thụ hàng hoá, cung cấp dịch vụ không tính trong doanh thu như: thưởng giải phóng tàu nhanh, tiền thưởng phục vụ trong ngành ăn uống, khách sạn sau khi đã trừ các khoản chi phí để tạo ra khoản thu nhập đó.”

Tại điểm 3 công văn số 3952 TC/TCT ngày 11/8/1999 của Bộ Tài chính đã hướng dẫn:

“Ngày 01/01/1999 Luật thuế GTGT có hiệu lực, các đơn vị kinh doanh du lịch nếu có thu phí phục vụ du lịch phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN (sau khi đã trừ các khoản chi phí để tạo ra khoản thu nhập này) theo các quy định hiện hành…”

Như vậy nội dung công văn số 3952 TC/TCT hướng dẫn là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn Luật.

Mặt khác khoản chi thưởng cho cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp phải lấy từ thu nhập sau thuế, từ quỹ khen thưởng hoặc từ quỹ tiền lương của doanh nghiệp, không được tính trực tiếp trên tiền thưởng vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Do đó, nếu Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh xuất toán không cho trừ chi phí khoản tiền chi thưởng cho cán bộ, công nhân viên từ nguồn thu phí phục vụ du lịch khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là đúng với chế độ quy định.

Về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao của cán bộ, công nhân viên là nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước và của cá nhân theo quy định của pháp luật mà Công ty có trách nhiệm khấu trừ và nộp vào ngân sách nhà nước hoàn toàn khác với thuế thu nhập doanh nghiệp là nghĩa vụ của các cơ sở sản xuất kinh doanh, việc Công ty cho là thuế trùng lên thuế là chưa hiểu đúng chính sách, chế độ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục thuế TP. Hồ Chí Minh
- Lưu: VT; DNNN .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1641/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về thuế TNDN đối với phí phục vụ du lịch

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.689
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69