Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1641/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 31/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1641/TCT-DNNN
V/v: Đăng ký, kê khai, nộp thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005

 

Kính gửi:

 - Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
 - Công ty viễn thông quân đội

 

Trả lời công văn số 1586/CTVTQĐ ngày 11/04/2005 của Công ty Viễn thông Quân đội (Vietel) và ý kiến của một số cục thuế địa phương về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) dịch vụ viễn thông, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Xét đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty Viettel và để thuận tiện trong kê khai, nộp thuế vào NSNN, ngày 05/02/2002 Tổng cục Thuế đã có công văn số 673 TCT/NV4 cho phép Công ty kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế GTGT tập trung tại Cục thuế thành phố Hà Nội đối với toàn bộ dịch vụ viễn thông của Công ty, bao gồm cả phần dịch vụ do các bưu cục cung cấp tại các địa phương.

Ngày 2/3/2005 Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 43/2005/QĐ/TTg về việc phê duyệt đề án thành lập Tổng công ty Viễn thông Quân đội và hiện nay Công ty Viễn thông Quân đội đang trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt quyết định thành lập Tổng công ty. Để tạo Điều kiện thuận lợi cho Công ty Viettel thực hiện việc chuyển đổi thành Tổng công ty và ổn định kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông tại các địa phương, Tổng cục Thuế đồng ý cho Công ty Viettel tiếp tục thực hiện kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế GTGT tập trung tại cục thuế thành phố Hà Nội theo hướng dẫn tại công văn số 673 TCT/NV4 (nêu trên). Từ ngày 01/01/2006 trở đi, việc chấp hành nghĩa vụ đối với NSNN của Công ty Viettel được thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản pháp quy về thuế hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Viettel, Cục thuế các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC);DTTT, DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1641/TCT-DNNN ngày 31/05/2005 của Tổng Cục Thuế về việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) dịch vụ viễn thông

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!