Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1634/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1634/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1634/TCT-CS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 07/CV/-CTXL ngày 05/1/2008 của Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế đề nghị hướng dẫn vướng mắc về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Áp dụng thuế suất 0%:

Tại điểm 2.b mục A, phần II Thông tư số 74/2005/TT-BTC ngày 07/9/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng tại Khu Kinh tế- Thương mại đặc biệt Lao Bảo quy định: “Hàng hoá, dịch vụ từ KKT TMĐB Lao Bảo xuất khẩu ra nước ngoài không phải chịu thuế gia trị gia tăng; Hàng hoá, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất vào KKT-TMĐB Lao Bảo được hưởng thuế suất thuế GTGT là 0%. Việc hoàn thuế giá trị gia tăng thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành”.

Tại điểm 1, mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả hàng hoá gia công xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất...”.

Theo quy định tại điểm 1.2.d, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và điểm 1.2.d, Mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và các thủ tục sau: Hợp đồng bán hàng hoá, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng hoá xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; thanh toán qua ngân hàng, hoá đơn GTGT bán hàng hoá, dịch vụ.

Căn cứ các quy định trên, Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH thương mại Thiên Niên Kỷ là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại KKT-TMĐB Lao Bảo để thi công công trình “siêu thị miễn thuế thiên niên kỷ”. Khi đưa vật tư, nguyên liệu vào để xây dựng, lắp đặt công trình phải mở tờ khai hải quan và khi nghiệm thu công trình để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% thì Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định trên.

Trường hợp vật tư, nguyên liệu đưa vào để xây dựng, lắp đặt công trình trên không mở tờ khai hải quan thì chưa đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế 0%.

2. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tại điểm 1.2.d.3, Mục III, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn sau đây: “Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu”.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế về số tiền nhận được từ tài khoản tiền gửi của Công ty TNHH thương mại Thiên Niên Kỷ là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại KKT-TMĐB Lao Bảo mở tại Ngân hàng Kỹ Thương chi nhánh Đà Nẵng thì chứng từ thanh toán này được chấp nhận là chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

3. Thủ tục hoàn thuế:

Căn cứ vào điểm 2, mục I, Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lí thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lí thuế quy định về hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu để làm hồ sơ hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và hướng dẫn Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Công ty xây lắp Thừa Thiên Huế;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1634/TCT-CS về việc chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.388
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74