Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1632/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

Số hiệu: 1632/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 02/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1632/TCT-DNNN
V/v: Khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Thành Phố Hà Nội

 

Trả lời công văn số 75/CVCT ngày 20/10/2005 của Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi và công văn số 7130/CT-QLDNNN3 ngày 13/6/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc khấu trừ hoá đơn quá 3 tháng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục thuế thành phố Hà Nội: Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi vì lý do khách quan nên hoá đơn GTGT đầu vào ký hiệu CH/2004B số 0025330 ngày 31/12/2004 của Công ty đến nay vẫn chưa được kê khai thuế GTGT đầu vào. Cục thuế thành phố Hà Nội đã xác minh hoá đơn này đã được kê khai nộp thuế tại Cục thuế thành phố Hải Phòng.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 340/BTC-TCT ngày 10/01/2006 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT đối với hoá đơn quá thời hạn 3 tháng và tình hình thực tế tại Công ty Khách sạn du lịch Thắng Lợi; Được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế thông báo và đề nghị Cục thuế giải quyết cho Công ty được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hoá đơn GTGT nêu trên với số tiền là 35.910.200 đồng vào năm 2006. Đồng thời Công ty bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty khách sạn du lịch Thắng Lợi
- Lưu: VT, TCT {VT, DNNN .}

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1632/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.167
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87