Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1625/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 29/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1625/TCHQ-KTTT
V/v theo dõi nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 330/HQĐNg-NV ngày 18/03/2010 của Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng v/v hướng dẫn theo dõi nợ phạt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4, Điều 106 Luật quản lý thuế; Khoản 5 Điều 23 Thông tư số 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính thì: Quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế mà người nộp thuế vẫn chưa nộp đủ tiền thuế, tiền phạt thì cơ quan Hải quan (người có thẩm quyền) ra thông báo về số tiền thuế nợ và số tiền phạt chậm nộp thuế tính đến thời điểm đó, đồng thời yêu cầu người nộp thuế, người bảo lãnh nộp thuế nộp đủ tiền thuế, tiền phạt vào ngân sách.

Sử dụng "Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp" theo mẫu TB-52 và mẫu TB -53 ban hành kèm Thông tư số 193/2009/TT-BTC gửi người nộp thuế, người bảo lãnh nộp thuế để đôn đốc thu hồi nợ thuế, nợ phạt chậm nộp thuế.

Số tiền phạt chậm nộp thuế tính đến thời điểm gửi thông báo bao gồm: Tiền phạt chậm nộp thuế của các khoản nợ thuế quá hạn đã nộp và tiền phạt chậm nộp thuế tạm tính của các khoản nợ thuế quá hạn chưa nộp.

Hiện tại chương trình phần mềm kế toán máy KT 559 của ngành Hải quan chỉ có thể hỗ trợ theo dõi đôn đốc số nợ thuế quá hạn, trong hạn; số nợ phạt chậm nộp thuế của các khoản thuế quá hạn đã nộp.

Trong thời gian chờ nâng cấp chương trình KT 559, để chương trình có thể tự động tính và theo dõi tiền phạt chậm nộp thuế tạm tính của các khoản nợ thuế quá hạn chưa nộp, Tổng cục Hải quan trêu cầu đơn vị nghiêm túc thực hiện công tác theo dõi, đôn đốc thu nợ tiền thuế, tiền phạt theo quy định tại điều 32 Thông tư số 193/2009/TT-BTC ngày 01/10/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1625/TCHQ-KTTT ngày 29/03/2010 về theo dõi nợ phạt chậm nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.447

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!