Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1623/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1623/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 711-CV/AAFVN ngày 8/2/2012 của Tổ chức Animals Asia Foundation về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính về thủ tục hành chính thuế thì đối tượng được hoàn thuế GTGT bao gồm tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và tổ chức, cá nhân không phải là người nộp thuế.

Tại Khoản 2 Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với tổ chức Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của nước ngoài mua hàng hóa tại Việt Nam để viện trợ.

Căn cứ các quy định trên, nếu Tổ chức Animals Asia Foundation là tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, sử dụng tiền viện trợ không hoàn lại để mua hàng hóa, dịch vụ thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm cứu hộ gấu tại Việt Nam theo Quyết định số 2243 QĐ/BNN-HTQT ngày 3/8/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với giá đã bao gồm thuế GTGT thì Tổ chức Animals Asia Foundation được hoàn lại số thuế GTGT đầu vào đã trả.

Để được hoàn thuế GTGT, Tổ chức Animals Asia Foundation phải thực hiện đầy đủ hồ sơ hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 44 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ chức Animals Asia Foundation;
- Vụ CST, Vụ PC-BTC;
- Vụ PC, Vụ KK&KTT, Vụ CS-TCT (2b);
- Lưu: VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1623/TCT-CS ngày 16/05/2012 hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.842

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232