Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1609/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc xác định giá tính lệ phí trước bạ xe máy bán ra sau khi mua qua đấu giá

Số hiệu: 1609/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1609/TCT-TS
V/v: Giá tính lệ phí trước bạ

, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Khánh Hòa 

 

Trả lời công văn số 753/CT-THDT ngày 11/4/2006 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về việc xác định giá tính lệ phí trước bạ xe máy bán ra sau khi mua qua đấu giá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Việc xác định giá tính lệ phí trước bạ đối với xe máy đã qua sử dụng đã được quy định tại Điểm 3.6 Mục I, phần II, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh xe máy mua đấu giá lô hàng tịch thu sung xông quỹ từ các Phòng Tài chính huyện, thị xã về bán lẻ thì giá tính lệ phí trước bạ là giá bán thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng, nhưng không thấp hơn giá trúng đấu giá hoặc giá tính lệ phí trước bạ tài sản do Ủy ban nhân dân tỉnh (hoặc Cục Thuế) quy định và tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản trước bạ quy định tại Điểm 3.6, Mục I, phần II Thông tư số 95/2005/TT-BTC.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1609/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc xác định giá tính lệ phí trước bạ xe máy bán ra sau khi mua qua đấu giá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209