Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1609TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1609 TCT/ĐTNN
V/v khấu từ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Công ty Trendsetters Fashions Việt Nam
- Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

Trả lời công văn số 164/TSVN-TCT ngày 16 tháng 4 năm 2004 của Công ty Trendsetters Fashions Việt Nam về việc khấu từ hoặc hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của quá trình đầu tư xây dựng và sản xuất, kinh doanh năm 2003, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2002 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính;

1. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu từ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: hoá đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: không đúng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán... vì vậy đối với số hoá đơn đầu vào của Công ty không đáp ứng đúng quy định như ghi nhầm mã số thuế, không ghi ngày lập hoá đơn, thiếu chữ ký của người bán... thì không được xem xét khấu từ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào.

2. Đối với hàng hoá xuất khẩu sẽ được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào nếu đáp ứng được đầy đủ các điều kiện và thủ tục theo đúng quy định tại các Thông tư nêu trên. Trường hợp Công ty đáp ứng được đầy đủ các điều kiện thủ tục theo quy định, nhưng doanh thu theo hoá đơn và giá trị trên tờ khai hải quan có sự chênh lệch thì chỉ được xem xét khấu từ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với số lượng, chủng loại, giá trị hàng hoá ghi trên tờ khai hải quan đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan.

3. Kê khai thuế GTGT phải nộp vào Ngân sách Nhà nước: Hàng tháng Công ty phải lập và gửi cho cơ quan thuế tờ khai tính thuế GTGT kèm theo bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra theo mẫu quy định. Thời gian gửi tờ khai của tháng cho cơ quan thuế chậm nhất là trong 10ngày đầu tháng tiếp theo. Trường hợp số tờ khai hải quan và hoá đơn thương mại cho các lô hàng xuất khẩu cuối năm 2003 nhưng đến tháng 3/2004 Công ty mới nộp bảng kê, kê khai nộp thuế GTGT thì sẽ bị xử phạt theo quy định.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán... liên quan đến việc hoàn thuế của Công ty Trendsetters Fashions Việt Nam, căn cứ vào các chế độ hiện hành và hướng dẫn nêu trên để giải quyết cho Công ty theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Trendsetters Fashions Việt Nam và Cục thuế tỉnh Bắc Ninh được biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1609 TCT/ĐTNN ngày 28/05/2004 của Tổng cục thuế về việc khấu trừ thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.397

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!