Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1607/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Số hiệu: 1607/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1607/TCT-TS
V/v: Chính sách thu tiền sử dụng đất đối với cơ sở tôn giáo

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Gia Lai 

 

Trả lời Công văn số 655/CT-THDT ngày 19/4/2006 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển Mục đích sử dụng, Tổng cục Thuế có ý kiến nsau:

- Tại Khoản 7 Điều 33 Luật đất đai 2003 quy định giao đất không thu tiền sử dụng đối với: “Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 99 của Luật này”.

- Tại Khoản 1 Điều 99 Luật đất đai 2003 quy định: “Đất do cơ sở tôn giáo sử dụng gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động”.

- Tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định đối tượng không phải nộp tiền sử dụng đất là: “Người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 32 Luật đất đai 2003”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân hiến đất nông nghiệp cho cơ sở tôn giáo để xây dựng nhà thờ và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép cơ sở tôn giáo được chuyển Mục đích sử dụng đất đó từ đất nông nghiệp sang đất xây dựng nhà thờ - là đất phi nông nghiệp – thì cơ sở tôn giáo không phải nộp tiền sử dụng đất khi chuyển Mục đích sử dụng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1607/TCT-TS của Tổng Cục thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.439

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209