Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1607TCT/NDK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 28/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1607 TCT/NDK
V/v hướng dẫn chính sách thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2004

Kính gửi:

Công ty cổ phần tư vấn tài chính và phát triển doanh nghiệp
(Đ/c: 101B7 Nam Thành Công, Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội)

Trả lời công văn số 05/CV/FC&D ngày 28 tháng 01 năm 2004 của Công ty cổ phần tư vấn tài chính và phát triển doanh nghiệp “v/v đề nghị hướng dẫn về thuế: Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

- Trường hợp trong tháng 10, 11/2003 Công ty cung ứng các dịch vụ không chịu thuế GTGT nhưng đã xuất hoá đơn GTGT cho khách hàng có ghi thuế GTGT thì xử lý như sau: Khi phát hiện hoá đơn ghi sai, công ty cùng bên mua hàng hoá, dịch vụ lập biên bản xuất hoá đơn ghi sai, nguyên nhân, thu hồi hoá đơn đã ghi sai lưu cùng biên bản và lập hoá đơn khác thay thế ghi rõ thay cho hoá đơn số ký hiệu, ngày tháng. Trường hợp không điều chỉnh được hoá đơn thì Công ty phải kê khai nộp thuế GTGT đầu ra đối với các hoá đơn này nhưng không được khấu từ thuế GTGT đầu vào tương ứng của hàng hoá, dịch vụ mua vào phục vụ cho hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT (bao gồm cả doanh thu của các hoá đơn đã xuất có ghi thuế GTGT nêu trên).

2. Về xác định chi phí và chứng từ để xác định thu nhập chịu thuế:

Căn cứ theo quy định tại khoản 15, Mục III, Phần B Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20 tháng 02 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4 tháng 6 năm 2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thì:

- Về chi phí thuê tư vấn theo từng vụ việc: chứng từ hợp pháp để xác định chi phí hợp lý và Hợp đồng thuê tư vấn với giảng viên hoặc đại diện của nhóm giảng viên, khi kết thúc hợp đồng có Biên bản thanh lý hợp đồng. Khi thanh toán tiền công Công ty phải lập phiếu chi, các giảng viên phải trực tiếp ký nhận vào phiếu chi. Công ty có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân để nộp vào ngân sách nhà nước trước khi chi trả thu nhập cho các giảng viên, công tác viên nếu mức tiền công chi trả cho các đối tượng nói trên đến mức chịu thuế thu nhập cá nhân. Giám đốc công ty phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi này.

- Về thanh toán tiền điện nước, điện thoại nếu trong hoá đơn thanh toán tiền không ghi đúng tên, mã số, địa chỉ... của Công ty thì Công ty không được xác định là chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế, không được khấu từ thuế GTGT vào đối với các hoá đơn này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần tư vấn tài chính và phát triển doanh nghiệp biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1607 TCT/NDK ngày 28/05/2004 của Tổng cục thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!