Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1602/TCT-CS về việc thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1602/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

/Số: 1602/TCT-CS
V/v thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 932/CT-THNVDT ngày 19/03/2008 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà về thời hạn nộp tiền đối với lĩnh vực đất đai quy định không thống nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Quy định về thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai (tiền sử dụng đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà đất) tại Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT ngày 18/4/2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính hoàn toàn phù hợp với Luật Quản lý thuế và đang được áp dụng thống nhất trên cả nước.

Tuy nhiên, tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính đã phát sinh một số vấn đề liên quan đến mẫu biểu, Tổng cục Thuế đang tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính để sửa đổi cho phù hợp. Trong khi chưa có văn bản chính thức, đề nghị Cục Thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà để biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Ban PC, HT,TTTĐ
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1602/TCT-CS về việc thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.168
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49