Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1600/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1600/TCT-CS
V/v: chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 492/CT-KTNB ngày 16/01/2012 và công văn số 10457/CT-KTNB ngày 02/12/2011 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế GTGT của Công ty CP sản xuất & kinh doanh XNK Dâu Tằm Tơ, sau khi báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Thông tư 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ về thuế GTGT và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn chứng từ không có hướng dẫn về xuất hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT trường hợp điều chuyển máy móc thiết bị được bên nước ngoài cho mượn để sản xuất gia công hàng hóa xuất khẩu.

Theo trình bày của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và tài liệu gửi kèm, trường hợp trong các năm 2005, 2006, căn cứ hợp đồng sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm lập ngày 05/02/2004 giữa Tổng công ty Dâu Tằm Tơ Việt Nam (Viseri), Công ty CP sản xuất & kinh doanh XNK Dâu Tằm Tơ (Simexco) và Công ty Matsumura (Nhật Bản), Simexco đã nhập khẩu máy móc thiết bị từ Công ty Matsumura (máy móc, thiết bị vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty Matsumura, Công ty Matsumura được quyền lấy lại khi hợp đồng kết thúc) và sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để xuất điều chuyển số máy móc, thiết bị này cho Viseri để gia công sản xuất sản phẩm tơ tằm xuất khẩu (Simexco và Viseri không phải thanh toán tiền cho Công ty Matsumura đối với số máy móc, thiết bị này và không hạch toán số máy móc thiết bị trên sổ sách kế toán) thì không điều chỉnh lại chứng từ đã lập.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty CP sản xuất & kinh doanh XNK Dâu Tằm Tơ (16 Đinh Công Tráng, phường Tân Định, quận 1, TP Hồ Chí Minh);
- Vụ CST, TCHQ, PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1600/TCT-CS ngày 15/05/2012 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.080

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232