Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1598/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền sử dụng đất

Số hiệu: 1598/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1598/TCT-TS
V/v: Miễn tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 1423/CT-THDT ngày 02/4/2007 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc miễn tiền sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định miễn tiền sử dụng đất đối với: “Đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh…, văn hoá, thể thao”;

- Tại Khoản 3, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định: “Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp…; chuyển từ hình thức thuê sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, trừ trường hợp khi chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất quy định tại Điều 12 của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP”;

- Tại tiết b, Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ quy định căn cứ để quyết định giao đất: “Văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan thẩm định về nhu cầu sử dụng đất trên cơ sở xem xét hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu được thuê đất năm 2003, đến nay được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và trong diện tích đất được giao có phần diện tích đất sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao thì được miễn thu tiền sử dụng đất phần diện tích xây dựng các công trình công cộng thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao; phần diện tích đất công ty được giao để đầu tư xây dựng nhà cho thuê, kinh doanh nhà hàng ăn uống thì phải nộp tiền sử dụng đất theo chế độ quy định.

Việc xác định mục đích sử dụng đất xây dựng các công trình công cộng thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao (kể cả các công trình phụ trợ phục vụ các hoạt động này) do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính vật giá và các cơ quan chuyên ngành ở địa phương (Sở Giáo dục & Đào tạo đối với công trình thuộc lĩnh vực giáo dục hoặc Sở Y tế, Sở Văn hoá, Sở Thể dục, thể thao đối với loại công trình tương ứng) để thẩm định dự án đầu tư và tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ra quyết định cụ thể. Trên cơ sở quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền (hoặc quyết định phê duyệt đề án chi tiết sử dụng đất, hoặc phiếu chuyển thông tin địa chính để thực hiện nghĩa vụ tài chính của cơ quan Tài nguyên & Môi trường) có ghi rõ diện tích đất sử dụng vào mục đích xây dựng các công trình công cộng thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao thì cơ quan Thuế thực hiện miễn thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1598/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc miễn tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104