Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1596/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Thịnh
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1596/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH IHI Transportation Machinery.

Trả lời công văn số 120405RG/DTA ngày 05/4/2012 của Công ty TNHH IHI Transportation Machinery (sau đây gọi là IHI) về việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản (Hiệp định thuế), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Theo thông tin do IHI cung cấp tại công văn số 120405RG/DTA thì phạm vi công việc và thời gian thực hiện hợp đồng của IHI với khách hàng Việt Nam như sau:

i) Hạng mục 1: cung cấp thiết bị từ ngoài lãnh thổ Việt Nam, bao gồm thiết bị và các phụ kiện bắt buộc;

ii) Hạng mục 2: cung cấp dịch vụ trong lãnh thổ Việt Nam, bao gồm dịch vụ lắp đặt và các dịch vụ khác có liên quan - các dịch vụ này sẽ được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam trong thời gian dưới 6 tháng; và

iii) Hạng mục 3: cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng cho Văn phòng điều hành tại công trường - dịch vụ này sẽ được thực hiện trong lãnh thổ Việt Nam thông qua nhà thầu phụ trong nước và kéo dài trong 18 tháng.

- Khoản 4, Điều 5 của Hiệp định thuế quy định: “Một xí nghiệp của một Nước ký kết sẽ được coi là có cơ sở thường trú tại Nước ký kết kia nếu xí nghiệp đó thực hiện tại Nước ký kết kia việc cung cấp các dịch vụ, bao gồm cả các dịch vụ tư vấn thông qua những người làm công hay những đối tượng khác với điều kiện các hoạt động đó kéo dài (trong cùng một dự án hay hai hay nhiều dự án có liên quan) trong một khoảng thời gian hay nhiều khoảng thời gian hơn 6 tháng trong giai đoạn 12 tháng liên tục.”

Theo các thông tin và quy định nêu trên, IHI cung cấp dịch vụ cho khách hàng Việt Nam các dịch vụ được thực hiện cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, các dịch vụ do IHI cung cấp theo các hạng mục nêu trên là liên quan đến việc “lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng cùng các dịch vụ liên quan khác có liên quan đến cảng Cái Mép - Thị Vải”; và hợp đồng giữa IHI và khách hàng Việt Nam có thời hạn trên 6 tháng nên việc thực hiện hợp đồng với khách hàng Việt Nam sẽ tạo thành cơ sở thường trú của IHI tại Việt Nam.

Do đó, IHI có nghĩa vụ nộp thuế TNDN tại Việt Nam đối với thu nhập thu được từ việc thực hiện hợp đồng với khách hàng Việt Nam theo quy định tại khoản 1, Điều 7 của Hiệp định thuế. Cụ thể:

Lợi tức của một xí nghiệp của một Nước ký kết sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại Nước ký kết kia thông qua một sơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia, nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó.”

Tổng cục Thuế thông báo IHI biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bà rịa - Vũng tàu;
- Vụ PC, Vụ CST (Bộ TC);
- Các Vụ: CS, DNL, PC (2b) - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Nguyễn Đức Thịnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1596/TCT-HTQT ngày 15/05/2012 áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam - Nhật Bản do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.345

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232