Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1591 TCT/NV6 ngày 12/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc quản lý thu thuế hộ kinh doanh

Số hiệu: 1591TCT/NV6 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đức Quế
Ngày ban hành: 12/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1591 TCT/NV6
V/v: quản lý thu thuế hộ kinh doanh

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 143/CV -CT ngày 13/3/2002 của Cục thuế về quản lý thu thuế hộ kinh doanh, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2, mục III, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: "Đối với cơ sở kinh doanh đã thực hiện đầy đủ việc mua, bán hàng hoá, dịch vụ có hoá đơn, chứng từ, ghi chép sổ sách kế toán thì GTGT được xác định căn cứ vào giá mua, giá bán ghi trên chứng từ". Tại điểm 4, mục IV, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC nêu trên, quy định hoá đơn, chứng từ hợp pháp được sử dụng là: "... Các bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra theo quy định tại Thông tư này" và Điều 14 chế độ kế toán hộ kinh doanh ban hành kèm theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì bảng kê thu mua hàng nông sản, hải sản... là mẫu số 04/GTGT.

Theo quy định trên, trường hợp hộ kinh doanh cá thể nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, bán hàng có hoá  đơn, khi mua hàng hoá là nông sản, hải sản chưa qua chế biến; đất, đá, cát, sỏi, các phế liệu mua của người bán không có hoá đơn, nhưng có lập bảng kê theo đúng quy định, thì GTGT được xác định căn cứ vào giá ghi trên hoá đơn và giá mua ghi trên bảng kê.

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra thấy ghi trên bảng kê không đúng với giá thực tế hoặc kết luận hộ kinh doanh thực hiện không đúng chế độ kế toán, chế độ hoá đơn, chứng từ thì cơ quan thuế thực hiện quyền ấn định thuế theo quy định tại Điều 18 Luật thuế GTGT.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./

 

KT/TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Quế

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1591 TCT/NV6 ngày 12/04/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về việc quản lý thu thuế hộ kinh doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.021
DMCA.com Protection Status