Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1590TCHQ/KTTT về việc miễn phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 1590TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1590TCHQ/KTTT
V/v: Miễn phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty LD TNHH Việt Nam-Malaysia
(K5 Nghi Tàm – Quảng An – Tây Hồ - Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số VIMAS/TCHQ-0503.01 ngày 28/3/2005 của Công ty liên doanh TNHH Việt Nam-Malaysia về việc xin miễn phạt chậm nộp. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ ngày 15/1/1999 và công văn số 4094/TC/TCT ngày 4/10/2000 của Bộ Tài chính.

Ngày 19/8/2004 Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 3893/TCHQ-KTTT hướng dẫn trình tự thủ tục, hồ sơ xem xét xử lý miễn phạt chậm nộp. Tổng cục Hải quan gửi Công ty văn bản trên (bản photocopy), đề nghị Công ty hoàn tất hồ sơ miễn phạt chậm nộp và gửi cho đơn vị Hải quan nơi phát sinh số tiền phạt chậm nộp để giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Tổng cục
- Lưu VP, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1590TCHQ/KTTT về việc miễn phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.847
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213