Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1589/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN)

Số hiệu: 1589/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 04/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1589/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN của ông Bradley C.LaLonde

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế thành phố Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được văn bản ngày 22/12/2005 của ông Bradley C.LaLonde, Trưởng Văn phòng đại diện Việt Nam Partners LLC về thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành thì: Đối với người nước ngoài được coi là không cư trú tại Việt Nam, thu nhập chịu thuế là tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi nhận thu nhập ở Việt Nam hay ở nước ngoài.

Theo trình bày tại văn bản ngày 22/12/2005 của ông Bradley C.LaLonde thì ông không nhận được lương hay các Khoản thu nhập mang tính chất tiền lương từ Công ty Việt Nam Partners LLC tại Hoa Kỳ cũng như Văn phòng đại diện tại Việt Nam, thu nhập của ông là lãi cổ phần của Công ty Vietnam Partners LLC tại Hoa Kỳ. Theo tài liệu báo cáo năm 2004 do Vietnam Partners LLC phát hành và gửi cho ông Bradley C.LaLonde thì kết quả từ hoạt động kinh doanh của Công ty Vietnam Partners LLC tại Hoa Kỳ là lỗ. Không có chứng từ chứng minh ông được chia Khoản lãi cổ phần và không có chứng từ chứng minh là Khoản lãi cổ phần đã được nộp thuế như đã hướng dẫn tại Công văn số 4031/TCT-TNCN ngày 08/11/2005 của Tổng cục Thuế. Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã có công văn số 751/TCT-TNCN ngày 02/3/2006 đề nghị ông Bradley C.LaLonde bổ sung các tài liệu cần thiết để xác định thu nhập chịu thuế, tuy nhiên ông Bradley C.LaLonde không bổ sung các chứng từ liên quan đến chi tiêu cho toàn bộ thời gian ở tại Việt Nam theo yêu cầu tại công văn số 751/TCT-TNCN nêu trên.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội kiểm tra cụ thể trường hợp này và hướng dẫn ông Bradley C.LaLonde thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Trường hợp ông Bradley C.LaLonde không xuất trình được những tài liệu cần thiết để chứng minh các Khoản thu nhập của ông là không chịu thuế TNCN thì Cục thuế thành phố Hà Nội được phép ấn định thu nhập chịu thuế để tạm tính thuế TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ông Bradley C.LaLonde;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1589/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (thuế TNCN)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.532

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209