Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1589/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Số hiệu: 1589/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1589/TCT-DNNN
V/v: Xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2007 

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Chế Biến Và Dịch Vụ Thuỷ Sản Cà Mau

 

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển hồ sơ ngày 06/4/2007 do Tổng cục Hải quan chuyển đến về việc xoá nợ thuế nhập khẩu và các khoản phải nộp NSNN của Công ty khai thác và dịch vụ thuỷ sản Cà Mau. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 và công văn số 10945/BTC-TCT ngày 31/8/2005 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hồ sơ, trình tự giải quyết xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN đối với DNNN chuyển sang Công ty cổ phần, đề nghị Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thuỷ sản Cà Mau bổ sung các hồ sơ sau:

- Công văn đề nghị của Cục Thuế tỉnh Cà Mau (kèm theo phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC).

- Quyết toán thuế; Biên bản kiểm tra quyết toán thuế đến thời điểm cổ phần hoá.

- Báo cáo tài chính của doanh nghiệp có số lỗ luỹ kế đến thời điểm cổ  phần hoá.

- Bản tổng hợp báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh (theo phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 32/2002/TT-BTC).

- Trường hợp Công ty cổ phần Khai thác và Dịch vụ thuỷ sản Cà Mau đã nhận bàn giao vốn từ DNNN thì bổ sung Biên bản bàn giao vốn.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần khai thác và dịch vụ thuỷ sản Cà Mau biết, liên hệ với Cục Thuế tỉnh Cà Mau để lập hồ sơ theo đúng trình tự quy định tại điểm 1.3 mục IV phần B Thông tư số 32/2002/TT-BTC nêu trên.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Cà Mau
- Tổng cục Hải quan
- Lưu: VT, DNNN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1589/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.238
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144