Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1586TCT/DNNN về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1586TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 26/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 1586TCT/DNNN
V/v: hồ sơ hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và xây lắp công nghiệp Nam Việt

Trả lời công văn số 0205/CV-NV ngày 23/5/2005 của Công ty TNHH sản xuất và xây lắp Nam Việt về việc hướng dẫn thủ tục hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: “1- Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất …”.

- Tại điểm 7 Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên quy định về điều kiện, thủ tục đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình của doanh nghiệp chế xuất được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có: Hợp đồng ký giữa cơ sở cung cấp dịch vụ và doanh nghiệp chế xuất, phải thực hiện thanh toán qua Ngân hàng theo quy định tại điểm 1.2.d3, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty thực hiện thi công xây lắp công trình điện cho doanh nghiệp chế xuất là Công ty TNHH SUMIDENSO VIETNAM, thì công trình này được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào nếu có đủ điều kiện, thủ tục theo quy định tại điểm 7 Thông tư số 84/2004/TT-BTC nêu trên, không cần phải có tờ khai hải quan xác nhận vật tư sử dụng cho công trình.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH sản xuất và xây lắp công nghiệp Nam Việt được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hà Nội
- Lưu VP (HC), DNNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1586TCT/DNNN về việc hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255